Kancelaria Adwokat Dorota Paczkowska

 

 

KONTAKT

 

Kancelaria Adwokacka
Dorota Paczkowska

ul. Poznańska 25/8

85-129 Bydgoszcz

 

Tel.: 695 785 491

E-mail:

dorota.paczkowska@onet.eu

 

Zapraszamy do kancelarii

od poniedziałku do czwartku

w godz. 9:00 - 17:00

 

 

 

W kilku zdaniach chciałabym przybliżyć Państwu dziedziny, w jakich oferuje świadczenie pomocy prawnej moja kancelaria adwokacka, formy udzielania tej pomocy oraz inne zasady współpracy. Pragnę zaznaczyć na wstępie, iż wszelkie moje działania opierają się na przepisach prawa oraz zasadach etyki  zawodowej. Jako prawnika obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, co gwarantuje poufność informacji udzielonych podczas prowadzenia spraw. Jako osoba prywatna doskonale rozumiem skrępowanie i obawy towarzyszące niekiedy pierwszym spotkaniom. W zawodzie adwokata staram się ułatwić moim klientom podzielenie się prawdą.

Sprawy rodzinne, zwłaszcza rozwodowe, to sprawy szczególnego rodzaju, których podejmuje się moja kancelaria prawna. Bywają zazwyczaj skomplikowane i długotrwałe, a orzeczenie wydane w takiej sprawie wywiera skutki na wielu płaszczyznach życia zarówno stron, jak i ich dzieci. O doniosłości tego typu spraw świadczy również to, że rozpatrywane są one w szczególnego rodzaju procedurze.

Nierzadko wszczęcie sprawy o rozwód niesie za sobą nie tylko rozstrzygnięcie kwestii winy rozkładu pożycia, ale też konieczność rozważenia i uregulowania wielu innych kwestii zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym takich jak: alimenty na rzecz dziecka, na rzecz małżonka, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustalenie sposobu kontaktów z dzieckiem, powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków z ograniczeniem lub pozbawieniem tej władzy drugiego małżonka, ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, eksmisji współmałżonka.

Niekiedy obok sprawy rozwodowej adwokat prowadzi również innego rodzaju postępowania, których stronami lub uczestnikami są małżonkowie i ich zstępni. Często konflikty pomiędzy małżonkami powodują, iż nie jest możliwe załatwienie wielu typowych spraw, np. wydanie dziecku paszportu, podjęcie decyzji w innej ważnej kwestii dotyczącej osoby i majątku dziecka. Jednakże i w takim przypadku prawnik przychodzi z pomocą, gdyż ustawodawstwo przewiduje szereg rozwiązań, z których można, a nawet należy skorzystać.

W praktyce adwokackiej często można spotkać się z sytuacją, iż równolegle ze sprawą rozwodową toczy się także sprawa karna, w której jeden ze współmałżonków zasiada na ławie oskarżonych, a drugi uczestniczy w sprawie karnej mając status osoby pokrzywdzonej. Adwokaci prowadzą najczęściej w tym obszarze sprawy o znęcanie się, o gwałt, naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie lub zniszczenie mienia, przywłaszczenie.

W tych wszystkich wymienionych wyżej zagadnieniach możecie Państwo uzyskać kompleksową poradę prawną korzystając z usług Kancelarii Prawnej adwokat Doroty Paczkowskiej w Bydgoszczy. Zapewniam indywidualne podejście do każdego Klienta, pełne zaangażowanie w prowadzoną sprawę niezależnie od tego, czy oczekujecie Państwo tylko porady prawnej, czy też kompleksowej obsługi Państwa spraw.


Zapraszam do współpracy!
Adwokat Dorota Paczkowska

Świadczymy pomoc prawną dotyczącą regulacji stosunków wewnątrz i na zewnątrz rodziny, jak również z osobami trzecimi. Adwokaci podejmując się zadań kierują się zasadami dobra dziecka i szczególnej ochrony rodziny. W naszej kancelarii prowadzimy między innymi sprawy rozwodowe, separacje, o alimenty, o opiekę i kuratelę.

Więcej...

Oferujemy pomoc w zakresie regulacji przejścia praw i obowiązków majątku po osobie zmarłej. Nasza kancelaria adwokacka prowadzi między innymi sprawy o wydziedziczenie, o zachowek, o dział spadku, itp. Prawnik udziela porad bądź podejmuje się reprezentowania Klienta przed sądami oraz organami administracyjnymi.

Więcej...

Udzielamy pomocy w zakresie regulacji stosunków majątkowych oraz niemajątkowych. Nasi adwokaci prowadzą sprawy między innymi o odszkodowania, o świadczenia z umowy, dotyczące kwestii nieruchomości. Kierujemy się zasadą autonomiczności podmiotów. W naszej kancelarii zapewniamy dochowanie tajemnicy zawodowej.

Więcej...

Nasza kancelaria adwokacka udziela pomocy prawnej klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom w zakresie prawa karnego materialnego, procesowego oraz wykonawczego. Przygotowujemy opinie, udzielamy porad, a także zapewniamy zastępstwo procesowe aż do zakończenia postępowania pełnomocnym orzeczeniem sądowym.

Więcej...

Oferujemy pomoc pracownikom oraz pracodawcom w obszarach spornych wynikających ze stosunku pracy. Udzielamy wsparcia w postępowaniu o ustalenie stosunku pracy, jak też w sprawach o zakaz konkurencji, czy dotyczących kar porządkowych. Nasi adwokaci reprezentują klientów w sprawach sądowych, udzielają porad, sporządzają opinie.

Więcej...