Kancelaria Adwokat Dorota Paczkowska

 

 

KONTAKT

 

Kancelaria Adwokacka
Dorota Paczkowska

ul. Poznańska 25/8

85-129 Bydgoszcz

 

Tel.: 695 785 491

E-mail:

dorota.paczkowska@onet.eu

 

Zapraszamy do kancelarii

od poniedziałku do czwartku

w godz. 9:00 - 17:00

 

 

 

Jest to obszar ustawodawstwa i zespół regulacji, które normują kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. W zależności od popełnionego czynu osoby odpowiadają z tytułu przewinień, regulowanych w świetle kodeksu karnego, karno-skarbowego, karno-wykonawczego, postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenie i wykroczeń. Kancelaria prawna adwokat Doroty Paczkowskiej w Bydgoszczy udzielaj w tym zakresie porad. Adwokaci podejmują się też kompleksowej pomocy. Prawnik wspiera Klienta w formie zastępstwa procesowego.

Nasza kancelaria adwokacka w Bydgoszczy zapewnia:

  • reprezentację oskarżonego w sprawach karnych i karno - skarbowych oraz w sprawach o wykroczenia i postępowaniu wykonawczym,
  • reprezentację na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania (Policją, Prokuraturą),
  • pomoc w trakcie postępowania sądowego,
  • pomoc w trakcie postępowania wykonawczego (sporządzanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz przerwę w karze, itd.),
  • reprezentację pokrzywdzonych w postępowaniu karnym (występowanie w roli pełnomocnika pokrzywdzonego, sporządzanie wniosków o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę).