Kancelaria Adwokat Dorota Paczkowska

 

 

KONTAKT

 

Kancelaria Adwokacka
Dorota Paczkowska

ul. Poznańska 25/8

85-129 Bydgoszcz

 

Tel.: 695 785 491

E-mail:

dorota.paczkowska@onet.eu

 

Zapraszamy do kancelarii

od poniedziałku do czwartku

w godz. 9:00 - 17:00

 

 

 

Jest to obszar ustawodawstwa zajmujący się stosunkami prawnymi w rodzinie, które wynikają z jej istnienia oraz funkcjonowania. Prawnik udziela pomocy w sprawach dotyczących stosunków wewnątrz rodziny, jak też z osobami trzecimi. Adwokat udziela pomocy w sprawach majątkowych i niemajątkowych. Adwokaci podejmują się także postępowań związanych z opieką i kuratelą, które z uwagi na podobieństwo prawne ze stosunkami rodzinnymi objęte są przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nasza kancelaria prawna udziela wsparcia osobom z Bydgoszczy i okolic. Pomagamy także klientom z innych regionów kraju.

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc w zakresie:

  • rozwodów (rozwód z dochodzeniem ustalenia winy współmałżonka, bez ustalania winy w rozkładzie pożycia),
  • separacji (na zgodny wniosek małżonków, na żądanie jednego z małżonków),
  • alimentów (alimenty na rzecz dziecka małoletniego, pełnoletniego, małżonka, zaspokojenie potrzeb rodziny, innych uprawnionych ),
  • kontaktów z dzieckiem (ograniczenie kontaktów z dzieckiem, zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem rodziców lub innych osób),
  • władzy rodzicielskiej (pozbawienie, ograniczenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej),
  • ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka,
  • opieki i kurateli,
  • podziału majątku współmałżonków (sposoby podziału, wzajemne rozliczenia współmałżonków, itd.